1 из 4

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

Stirnu iela 10, Rīga

Projektēšanas gads - 2014.gads