1 из 10

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka

Sporta iela 11, Rīga

Autori : arhitekti Diāna Zalāne, Artis Roķis, Andris Vītols

Projektēšanas gads : 2013.